• Accueil
  • Nos dossiers
  • Les apports recommandés

Nom nutriment (unité)

Valeur AJR de la directive 90/496/CEE + AR 3/3/1992*

Valeur AJR de la directive 2008/100/CE

Minimum

(% de l’AJR)

Maximum

(% de l’AJR)

Vitamine A (retinol) (μg)

800

800

120 (15)

1200 (150)

Vitamine B1 (thiamine) (mg)

1,4

1,1

0,21 (15)

4,2 (300)

Vitamine B2 (ribolflavine) (mg)

1,6

1,4

0,24 (15)

4,8 (300)

Vitamine B3 (niacine) (mg)

18

16

2,7 (15)

54 (300)

Vitamine B5 (acide pantothénique) (mg)

6

6

0,9 (15)

18 (300)

Vitamine B6 (pyridoxine) (mg)

2

1,4

0,3 (15)

6 (300)

Vitamine B12 (cyano-cobalamine) (μg)

1

2,5

0,15 (15)

3 (300)

Vitamine C (acide L-ascorbique) (mg)

60

80

9 (15)

180 (300)

Vitamine D (calciphérol) (μg)

5

5

0,75 (15)

7,5 (150)

Vitamine E (alfa-tocophérol) (mg)

10

12

1,5 (15)

30 (300)

Vitamine H (biotine)

0,15 mg

50 μg

0,0225 (15)

0,45 (300)

Vitamine K (phytomenadione) (μg)

45*

-

6,75 (15)

135 (300)

Vitamine M (acide folique) (μg)

200

200

30 (15)

400 (200)

Calcium (mg)

800

800

120 (15)

1600 (200)

Chloride (mg)

3500*

800

525 (15)

7000 (200)

Chrome (μg)

125*

40

18,75 (15)

187,5 (150)

Fluorure (mg)

-

3,5

-

-

Phosphore (mg)

800

700

120 (15)

1600 (200)

Fer (mg)

14

14

2,1 (15)

28 (200)

Iode (μg)

150

150

22,5 (15)

225 (150)

Potassium (mg)

4000*

2000

600 (15)

6000 (150)

Cuivre (mg)

1,1*

1

0,165 (15)

1,65 (150)

Magnésium (mg)

300

375

45 (15)

450 (150)

Manganèse (mg)

3,5*

2

0,525 (15)

5,25 (150)

Molybdène (μg)

150*

50

22,5 (15)

225 (150)

Sodium (mg)

2500*

-

375 (15)

5000 (150)

Sélénium (μg)

70*

55

10,5 (15)

105 (150)

Zinc (mg)

15

10

2,25 (15)

22,5 (150)

 * provenance AFSCA

 

Copyright 2018 by Nutri-online - All rights reserved